Kampania społeczna DOSTĘPNA KLUTURA.

Głównym celem naszej kampanii jest zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami, które uczestniczą w wydarzeniach z zakresu szeroko rozumianej kultury. Wypracowane w trakcie kampanii standardy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami mają ogromne znaczenie w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy społecznej. Przygotowując poniższe wytyczne konsultowaliśmy ich treść ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

1. Miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami umiejscowione w najbliższym otoczeniu imprezy.

2. Odrębny sektor/platforma dla osób z niepełnosprawnościami, mała infrastruktura (dostosowane toalety, itp.).

3.Bezpłatny bilet dla opiekuna osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu albo widocznej niepełnosprawności.

4. Utwardzenie terenu wydarzenia (dostępność wewnętrznych dróg komunikacyjnych).

5.Powszechnie dostępne informacje dla osób z niepełnosprawnościami (także na stronie internetowej wydarzenia).

6. Przeszkolony personel na terenie imprezy, w tym tłumacz/osoba przeszkolona w zakresie j. migowego.

7. Możliwość wejścia na teren imprezy psa przewodnika osoby niewidomej.

8. Dostępność wydawnictw dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej o kampanii na stronie internetowej www.dostepnalultura.pl