Jest nam bardzo miło poinformować, że dzięki wsparciu Miasta Poznania, Mili Ludzie rozpoczęli realizację projektu międzynarodowego! Jednym z naszych głównych celów jest edukacja i promowanie wśród młodzieży postaw antydyskryminacyjnych, opartych na otwartości i tolerancji wobec innych.
Wierzymy, że Poznań faktycznie może stać się miastem otwartym, przyjaznym dla wszystkich grup społecznych, także tych defaworyzowanych. Warto w tym celu czerpać dobre przykłady, podglądać dobre praktyki w innych krajach, o ugruntowanej demokracji, także w miastach partnerskich Poznania. Ale przede wszystkim edukować.

„Tacy sami – tu i tam” (nazwa projektu) to działanie, które z jednej strony zaktywizuje uczniów poznańskich gimnazjów, których zaprosimy do konkursu na wykonanie mema antydyskryminacyjnego, z drugiej da im możliwość wizyty i zapoznania się z doświadczeniami niemieckiego miasta Hanower (miasto partnerskie Poznania), i działającej w tym mieście organizacji Hannoversche Werkstätten, od wielu lat skutecznie działającej na rzecz włączenia społecznego (w szerokim rozumieniu) osób z niepełnosprawnościami.

Jednak zaczniemy od konkursu! Liczymy tutaj na kreatywność młodych Poznaniaków i Poznanianek, a także włączenie się do konkursu zespołów szkolnych! Dobrze wiemy, że uwielbiacie memy, zapewne wiele razy sami je wykonywaliście, więc tym bardziej liczymy na Waszą kreatywność 🙂 Tytuł konkursu to: „MEMEM W TO!” :))) W „to” czyli w każdą formę nietolerancji dla drugiego człowieka, nietolerancji ze względu na jego/jej płeć, przekonania, kolor skóry, wyznanie, preferencje seksualne, niepełnosprawność, itd.

Na kreatywne prace czekamy do 31 października 9 listopada 2015 r. do godz. 23.59. Memy wysyłajcie do nas na adres: info@mililudzie.org

Nie zapomnijcie dołączyć formularza zgłoszeniowego! Poniżej znajdziecie regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.

NAGRODY!

Teraz to na co czekają wszyscy zainteresowani. Autorzy najlepszych prac pojadą z nami na dwudniową wizytę studyjną do Hanoweru! W trakcie wyjazdu spotkamy się z przedstawicielami Hannoversche Werkstätten i zapoznamy się z ich szeroką działalnością na rzecz włączenia społecznego osób dyskryminowanych. Koszty przejazdu, zakwaterowania i opieki uczestników pokrywa nasza Fundacja!

No cóż, teraz czekamy na efekty Waszej kreatywności!

W przypadku pytań piszcie do nas maile na adres: info@mililudzie.org 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU