Nasza Fundacja od początku 2017 roku realizuje nowy projekt „Sport dostępny!”, skierowany do miejskich instytucji i klubów sportowych w Poznaniu!
Poznań jest miastem, które jako jedne z pierwszych w Polsce realizuje politykę, mającą na celu włączenie osób z różnymi dysfunkcjami także w szeroko rozumiane życie sportowe. Przypomnijmy – Prezydent Miasta Poznania wydał Zarządzenie opublikowane 16 grudnia 2013 r. w sprawie imprez oraz konferencji dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. To milowy krok w stronę dostępnego Poznania , miasta przyjaznego i wrażliwego na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dokument ten (konsultowany wcześniej ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami) daje organizatorom wydarzeń, w tym miejskim instytucjom i klubom sportowym w Poznaniu, rekomendacje dotyczące zwiększenia dostępności ich oferty dla osób z niepełnosprawnościami.
19 i 29 maja 2017, w godz. 9.00 – 16.00, nasza Fundacja organizuje bezpłatne warsztaty dla przedstawicieli poznańskich instytucji i klubów sportowych, które podzieliliśmy na dwa moduły:
 
19 maja (piątek) godz. 9.00 – 16.00
 
1. Moduł antydyskryminacyjny, mający na celu zapoznanie osób zaangażowanych w prace w miejskich instytucjach/klubach sportowych z ideą ich dostępności dla wszystkich. Skupimy się na tym czym są pojęcia takie jak: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja oraz jaki maja wpływ na nasze działania. Warsztat nastawiony jest na doświadczanie, pracę z postawami, dyskusję oraz wymianę opinii na temat tworzenia przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami w obszarze sportu.
 
29 maja (poniedziałek) godz. 9.00 – 16.00
 
Moduł przeprowadzony metodą Design Thinking –  jest to metoda projektowania bazująca na empatii, w której rozwiązania są tworzone w oparciu o dogłębną diagnozę potrzeb. W grupach projektowych będziemy wspólnie szukać pomysłów na to jak jak ułatwić osobom z niepełnosprawnościami udział w wydarzeniach sportowych, i jak zachęcić je do uczestnictwa w tych wydarzeniach. Uczestnicy/czki warsztatów będą mieli możliwość przejścia przez wszystkie etapy Design Thinking, a wypracowane rozwiązania mogą być inspiracją przy organizacji kolejnych wydarzeń sportowych w Poznaniu.
Miejscem warsztatów będzie Centrum Bukowska, przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu (róg Wawrzyniaka/Bukowska).
Poniżej znajduje się link do formularza zgłoszeniowego. Na zgłoszenia czekamy do 18 maja br.
Poznańskim instytucjom i klubom sportowym służymy wsparciem, doradztwem i inną pomocą merytoryczną, która jest istotna w kontekście włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie sportowe naszego miasta.
Pod koniec 2017 roku przeprowadzimy plebiscyt na najbardziej dostępną i przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami poznańską instytucję lub klub sportowy.
Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.