W dniu 21 marca 2022 roku wyłoniono Wykonawcę usługi druku 23200 egzemplarzy „WóteZetu”-Magazynu Ośrodków Terapii Zajęciowej:

Najbardziej korzystną ofertę przedstawiła firma

POLIGRAFIA-KS Krzysztof Smogur, os. Oświecenia 79/5, 61-209 Poznań, w związku z czym udzielono ww. oferentowi zamówienia.