Rozstrzygnięcie zapytania konkursowego nr 1/2024/MILILUDZIE

Informujemy, że w wyniku zapytania konkursowego nr 1/2024/MILILUDZIE z dnia 05.03.2024 roku do realizacji audytu dotyczącego realizacji zadania pn. „Instytucja dostępna dla wszystkich! 2023” została wybrana oferta podmiotu „Małgorzata Makowska Kancelaria Biegłego Rewidenta”. Oferta opiewa na kwotę 4 428 zł brutto. Na zapytania konkursowe opublikowane w dniu 5 marca 2024 roku wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria, złożona […]

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu realizacji projektu „Instytucja dostępna dla wszystkich! 2023”

W związku z realizacją projektu pn. „Instytucja dostępna dla wszystkich! 2023” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 31-10-2022r. Fundacja Mili Ludzie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu dot. realizacji zadania. Poniżej ogłoszenie dotyczące składania ofert wraz z wymaganym wzorem załącznika. OGŁOSZENIE WRAZ […]

Kolejna edycja projektu „Instytucja dostępna dla wszystkich”!

Po ubiegłorocznym sukcesie naszego projektu ruszamy z kolejną edycją – tym razem jego tytuł to „Instytucja dostępna dla wszystkich!2023”. W trakcie realizacji zadania trenerzy-eksperci ze strony Fundacji zorganizują i przeprowadzą cykl 45 szkoleń dla przedstawicieli 45 instytucji użyteczności publicznej, w tym ośrodków pomocy społecznej, powiatowych ośrodków pomocy rodzinie oraz miejskich ośrodków pomocy rodzinie, pod kątem […]

Zapytanie ofertowe na druk magazynu „WóteZet” w drugim okresie finansowania

W związku z realizacją projektu pn. „WóTeZet – Ogólnopolski Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” z dnia 07-11-2021 Fundacja Mili Ludzie zaprasza do składania ofert na realizację druku czasopisma skierowanego do osób z niepełnosprawnościami, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, kadry placówek […]

Projekt „Instytucja dostępna dla wszystkich!”

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich osób, pracujących w instytucjach użyteczności publicznej! Rozpoczęliśmy realizację projektu „Instytucja dostępna dla wszystkich!”, w ramach którego przeprowadzimy 45 szkoleń z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Szkolenia prowadzone będą w 5 województwach: wielkopolskim, pomorskim, dolnośląskim, łódzkim oraz zachodniopomorskim. Są one bezpłatne, każde szkolenie trwa 8 godzin szkoleniowych. Ramowy program szkolenia: […]

WóTeZet-Ogólnopolski Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej w kolejnych latach!

Wiemy, że bardzo dużo osób czekało na tę wiadomość. Mamy to! WóTeZet – Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej, czasopismo ukazujące się od 2004 roku, docierające do kilku tysięcy osób, głównie uczestników i uczestniczek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce, będzie ukazywało się dalej! Przygotowujemy w tym momencie 80 numer czasopisma, natomiast możemy Was zapewnić, że do 2025 […]

Informacja dotycząca wyboru wykonawcy usługi druku czasopisma „WóTeZet”

W dniu 21 marca 2022 roku wyłoniono Wykonawcę usługi druku 23200 egzemplarzy „WóteZetu”-Magazynu Ośrodków Terapii Zajęciowej: Najbardziej korzystną ofertę przedstawiła firma POLIGRAFIA-KS Krzysztof Smogur, os. Oświecenia 79/5, 61-209 Poznań, w związku z czym udzielono ww. oferentowi zamówienia.  

Zapytanie ofertowe na usługę druku czasopisma WóTeZet

W związku z realizacją projektu pn. „WóTeZet – Ogólnopolski Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” z dnia 07-11-2021 Fundacja Mili Ludzie zaprasza do składania ofert na realizację druku czasopisma skierowanego do osób z niepełnosprawnościami, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, kadry placówek […]