Witają Was Mili Ludzie!

Celem Fundacji Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE jest działalność społeczno-kulturalna na rzecz społeczności lokalnych, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny, we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

O fundacji

Bardzo lubimy ludzi, bez względu na ich wyznanie, kolor skóry, płeć, preferencje seksualne, niepełnosprawność, czy poziom zamożności. Chcesz poznać cele i formy działania Fundacji Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE?
Czytaj więcej

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami. Zaglądajcie tu częściej, bo znając siebie, będzie tych działań i projektów coraz więcej.
Czytaj więcej


Drużyna

Jesteśmy miłymi ludźmi, którzy postanowili kontynuować swoją aktywność i działalność społeczną wspólnie. Poznajmy się!
Czytaj więcej