Po ubiegłorocznym sukcesie naszego projektu ruszamy z kolejną edycją – tym razem jego tytuł to „Instytucja dostępna dla wszystkich!2023”. W trakcie realizacji zadania trenerzy-eksperci ze strony Fundacji zorganizują i przeprowadzą cykl 45 szkoleń dla przedstawicieli 45 instytucji użyteczności publicznej, w tym ośrodków pomocy społecznej, powiatowych ośrodków pomocy rodzinie oraz miejskich ośrodków pomocy rodzinie, pod kątem obsługi klienta z różnymi typami niepełnosprawności. Zadanie będzie realizowane pomiędzy 1 maja 2023 r. a 31 marca 2024 roku na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego. W trakcie szkoleń uczestnicy nabędą wiedze na temat minimalnych wymogów związanych z zapewnieniem dostępności w podmiocie publicznym, a także zwiększą swoją wiedzę z zakresu obsługi interesanta z różnymi typami niepełnosprawności. Zachęcamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY