W związku z realizacją projektu pn. „WóTeZet – Ogólnopolski Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” z dnia 07-11-2021 Fundacja Mili Ludzie zaprasza do składania ofert na realizację druku czasopisma skierowanego do osób z niepełnosprawnościami, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, kadry placówek oraz rodziców i opiekunów.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym poniżej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DRUK WÓTEZETU II OKRES FINANSOWANIA